Web
Analytics
Αιματολογία: Καινοτόμες - πρωτοποριακές προτάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία των νεοπλασματικών παθήσεων - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Αιματολογία: Καινοτόμες - πρωτοποριακές προτάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία των νεοπλασματικών παθήσεων

Γράφει: Γεράσιμος Α. Πάγκαλης, Ομότιμος καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντής Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικού Ψυχικού

 

Η Αιματολογία έχει επιτελέσει τα τελευταία 30 χρόνια αλματώδεΐς προόδους σε όλους τους τομείς. Η εφαρμογή νέων διαγνωστικών μεθόδων βασισμένων στην πρόοδο της τεχνολογίας και των βιολογικών επιστημών έχει ως αποτέλεσμα την επακριβέστερη διάγνωση και ταξινόμηση τόσο των καλοήθων όσο και των κακοήθων παθήσεων του αίματος. Έτσι, έχει εξακριβωθεί η βιολογική ταυτότητα πολλών μηχανισμών αναφορικά με την ανάπτυξη των νόσων αυτών και έχει οδηγήσει σε μία επανάσταση αναφορικά με τον τρόπο της θεραπευτικής αντιμετώπισης σημαντικού αριθμού παθήσεων του αίματος.

Παραδείγματα αποτελούν η ιντερφερόνη-α για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας από τριχωτά κύτταρα, οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης για τη χρονία μυελογενή λευχαιμία, το ρετινοϊκό οξύ για την οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία, οι αναστολείς πρωτεασώμαχος για το πολλαπλούν μυέλωμα και τα μονοκλωνικά αντισώματα στα λεμφώματα που έχουν βελτιώσει εντυπωσιακά την πρόγνωση των νοσημάτων αυτών και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου στις παθήσεις του αίματος αποτελεί η ύπαρξη των κλινικών πληροφοριών που αφορούν τους ασθενείς, για τους οποίους πρέπει να τηρείται πλήρες ιστορικό διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης καθώς και φύλαξη βιολογικών δειγμάτων, ώστε την κατάλληλη στιγμή να είναι δυνατή η αξιοποίηση του.

Η ομάδα μας, από το 1980 και μετά, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Λαϊκό Νοσοκομείο και ακολούθως στο Ιατρικό Ψυχικού, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αρχειοθέτησης και ανάλυσης κλινικών δεδομένων 21.000 φακέλων ασθενών, με εφαρμογή κλινικών μελετών, υψηλού Βαθμού ποιότητας και αξιοπιστίας και άρα στατιστικής τεκμηρίωσης.

Έτσι, μας έχει δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουμε στη δημοσίευση μελετών σε παθήσεις του αίματος, κυρίως νεοπλασματικές-κακοήθεις, πολλές εκ των οποίων διεκδικούν παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτό προκύπτει από το πόσο συχνά συνάδελφοι μας παγκοσμίως χρησιμοποιούν τα δεδομένα των μελετών μας, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί, προκειμένου να υποστηρίξουν τις δικές τους μελέτες αλλά και να αντιμετωπίσουν διαγνωστικά ή θεραπευτικά δικούς τους ασθενείς. Είναι λοιπόν γεγονός, πως οι τεχνικές που εφαρμόζουμε συγκαταλέγονται στις καινοτόμες - πρωτοποριακές προτάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία των νεοπλασματικών παθήσεων του αίματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, εφαρμόζοντας και διδάσκοντας την τεχνική παρακέντησης λεμφαδένος και τον τρόπο αξιολόγησης του ληφθέντος υλικού πετύχαμε την αποφυγή διενέργειας άσκοπων αιματηρών βιοψιών (π.χ. σε καλοήθεις λεμφαδενίτιδες) καθώς και δαπανηρών εργαστηριακών εξετάσεων και συμβάλλαμε στην υπόδειξη του ύποπτου ή του πάσχοντος λεμφαδένος πριν την διενέργεια βιοψίας.

Από την πολύχρονη μελέτη και εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου προέκυψε διεθνώς πρωτοποριακή μελέτη της ομάδας μας σχετικά με τον αλγόριθμο διερεύνησης και αντιμετώπισης λεμφαδενοπάθειας που αναφέρεται στα σημαντικότερα διεθνή συγγράμματα της Παθολογίας και της Αιματολογίας. Η ομάδα μας εφάρμοσε τη χορήγηση αυξητικού παράγοντα της ερυθράς σειράς (ερυθροποιητίνη) σε μία από τις πιο συχνές λευχαιμίες του Δυτικού κόσμου, τη χρονιά λεμφογενή λευχαιμία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του σταδίου της νόσου και την επίτευξη ευνοϊκότερων συνθηκών για την έναρξη ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αποφυγή της θεραπείας επί μακρό χρονικό διάστημα.

Έχει συλλέξει, μελετήσει και συνεχίζει να παρακολουθεί εκατοντάδες ασθενείς με το συχνότατο πρόβλημα της λευκοπενίας. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η δημιουργία ενός αλγόριθμου παρακολούθησης για την έγκαιρη έναρξη θεραπείας, όπου απαιτείται, και την αποφυγή πραγματοποίησης πληθώρας περιττών εξετάσεων και αύξησης του κόστους και του άγχους του ασθενούς. Συνετέλεσε στην αναγνώριση, τη διάγνωση και τη θεραπεία μίας σπάνιας λευχαιμίας (λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων), εισαγάγοντας τη χορήγηση ανοσοτροποποιητικού παράγοντα (ιντερφερόνη), αλλάζοντας εντυπωσιακά την πρόγνωση της νόσου.

Επίσης, πρόκρινε, πρώτη στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, τη χορήγηση χημειοθεραπείας έναντι της παραδοσιακής ακτινοθεραπείας σε αρχικά στάδια ασθενών με λέμφωμα Hodgkin, η οποία υιοθετήθηκε κατόπιν ως κοινή πρακτική διεθνώς, λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων, όσον αφορά στην πρόγνωση και στη μείωση των δευτεροπαθών κακοηθειών εκ της ακτινοθεραπείας. Εισήγαγε τη χρήση μονοκλωνικού αντισώματος (ανοσοθεραπεία) στη θεραπεία του σπληνικού λεμφώματος, με άριστα αποτελέσματα και αποφυγή, στις περισσότερες των περιπτώσεων, της σπληνεκτομής, ενώ πρώτα κατέδειξε την εξαιρετική αποτελεσματικότητα του συνδυασμού μονοκίΐωνικού αντισώματος και χημειοθεραπείας στο πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου, καθώς και την εκπληκτική επιτυχία του συνδυασμού μονοκλωνικού αντισώματος και ήπιας χημειοθεραπείας, για την αντιμετώπιση του δύσκολου λεμφώματος από κύτταρα μανδύα.

Στην Αιματολογική Κλινική του Ιατρικού Ψυχικού νοσηλεύονται ασθενείς με αιματολογικό ή συναφή νοσήματα τα οποία χρήζουν διερεύνησης ή αντιμετώπισης και είναι δυνατή η διενέργεια αυτολόγων μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών.

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη μελέτης μυελού των οστών (μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία) καθώς και για ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, λειτουργούν επίσης Εξωτερικά Ιατρεία για ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις οι οποίοι έχουν ανάγκη εξωτερικής παρακολούθησης.

Στην Κλινική πραγματοποιείται διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών αιματολογικών διαταραχών όπως αναιμίας, λευκοπενίας, λευκοκυττάρωσης, θρομβοπενίας, διαταραχών πήξεως, μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, οξειών λευχαιμιών, χρονίων λευχαιμιών, ποικίλων μυελούπερπλαστικών νόσων καθώς και λεμφωμάτων Hodgkin και μη Hodgkin, πολλαπλού μυελώματος, κλπ.

Επίσης, γίνεται διερεύνηση λεμφαδενοπαθειών, σπληνομεγαλίας και άλλων κλινικών καταστάσεων οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του αιματολόγου.

Η Κλινική είναι στελεχωμένη με το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό ώστε να παρέχει κάλυψη στους ασθενείς επί 24ώρου βάσεως. Ο καθηγητής Γ. Πάγκαλης και οι συνεργάτες του, στην λογική της «Ομάδας», με διεξοδικές συζητήσεις και αναζήτηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών επιτυγχάνουν, αφενός μεν, την εξασφάλιση της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας σε κάθε νόσο, αφετέρου δε, την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τον ασθενή και τους οικείους του, διασφαλίζοντας τόσο την αποτελεσματικότητα της θεραπείας όσο και τη διατήρηση άριστης ποιότητας ζωής, κατά τη διάρκεια της ασθένειας αλλά και αργότερα σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη ίασης.

 

Γεράσιμος Α. Πάγκαλης
Ομότιμος καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ/ντής Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικού Ψυχικού

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(5 ψήφοι)
Ιατρικός Κόσμος

Περιοδική Έκδοση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Ιστότοπος: www.iatrikokentro.gr/iatrikoskosmos/el

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.