Web
Analytics
Βλάβες του μεσοσπονδύλιου δίσκου - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Βλάβες του μεσοσπονδύλιου δίσκου

Γράφουν: Λυκούργος Κολλίντζας-Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Ορθοπαιδικός Επιµελητής Νοσοκ. ΚΑΤ, Νίκος Ροΐδης Ορθοπαιδικός- Επιµελητής Α' Νοσοκ. ΚΑΤ, Θανάσης Αντωνόπουλος-Ορθοπαιδικός, ∆ιευθυντής Νοσοκ. ΚΑΤ

 

Η διαδικασία γηράνσεως του µεσοσπονδύλιου δίσκου αρχίζει µε την απώλεια ύδατος του πηκτοειδούς πυρήνα. Επακόλουθα αυτής είναι η απώλεια της  ελαστικότητας και η ιστική φθορά του δίσκου µε αρχόµενη στένωση του µεσοσπονδύλιου διαστήµατος (µεσοσπονδύλια χόνδρωση). Η ποιοτική αλλοίωση του ιστού του µεσοσπονδυλίου δίσκου συνδέεται στενά µε το πρόβληµα της στάσης του ανθρώπου.

Αυχενικό σύνδρομο

Το αυχενικό σύνδροµο είναι µια κατάσταση, η οποία είναι γνωστή σε όλους µας ως «πάθηση», αλλά στην ουσία δεν είναι. Περιγράφει σειρά δυσλειτουργιών που προκαλούν πόνο, δυσκαµψία, ζαλάδες, µουδιάσµατα κ.ά. στην περιοχή του αυχένα. Πολλές παθήσεις προκαλούν τέτοια συµπτώµατα αλλά οι πιο συχνές είναι η αυχενική σπονδυλαρθρίτιδα και η κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου. Στον αυχένα µπορεί να έχουµε βλάβες διάφορων ειδών, αρθρογενείς, µυογενείς, νευρογενείς και νευροφυτικές.

Αρθρογενείς βλάβες εντοπίζονται κυρίως στη µεσαία και κατώτερη περιοχή της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Η µεγάλη κινητικότητα αυτού του σπονδυλικού τµήµατος οδηγεί στην ταχύτερη εµφάνιση εκφυλιστικών αλλοιώσεων.

Οι υπεροστώσεις στα πλάγια όρια των σπονδυλικών σωµάτων, σε συνδυασµό µε τις οστεαρθρικές αλλοιώσεις των µεσοσπονδύλιων αρθρώσεων, οδηγούν σε στένωση των  µεσοσπονδύλιων τρηµάτων και µπορούν να προκαλέσουν πίεση στις νευρικές ρίζες. Η στένωση των µεσοσπονδύλιων τρηµάτων µπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες, όπως οστεοπορωτικές παραµορφώσεις του σπονδυλικού σώµατος, τραυµατική διαταραχή των ανατοµικών σχέσεων, νεοπλαστικές διαβρώσεις και φλεγµονώδεις αλλοιώσεις.

Οι εκφυλιστικές βλάβες στην αυχενική µοίρα της σπονδυλικής στήλης συνοδεύονται κατά κανόνα και µε ελάττωση της κινητικότητας. Ο περιορισµός της κινητικότητας στις χρόνιες µορφές συχνά υπάρχει ακόµη πριν από το στάδιο του πόνου και πολλές φορές στην αρχή δεν γίνεται αντιληπτός από τον ασθενή.

Οι οξείες µορφές χαρακτηρίζονται από πολύ επώδυνο περιορισµό της κινητικότητας, µυϊκή σύσπαση και συχνά από οξύ ραιβόκρανο.

Η κεφαλαλγία, ο ίλιγγος και διαταραχές της οράσεως πολύ σπάνια έχουν σχέση µε παθήσεις της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αντανάκλαση του πόνου στο βραχίονα αποτελεί ένδειξη ερεθισµού της νευρικής ρίζας. Αισθητικές διαταραχές και µυϊκές ατροφίες αποδεικνύουν την ύπαρξη νευρικής βλάβης.
Στις χρόνιες όµως µορφές υπάρχουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις τόσο στα σπονδυλικά σώµατα όσο και στις µεσοσπονδύλιες αρθρώσεις.

Η στένωση των µεσοσπονδύλιων τρηµάτων απεικονίζεται σαφώς σε λοξές λήψεις. Το αντανακλαστικό ραιβόκρανο δεν εµφανίζει στροφή των σπονδυλικών σωµάτων και έτσι διακρίνεται εύκολα από τη σκολίωση.

Στην οξεία φάση συνιστάται ακινητοποίηση µε απλό κολάρο. Αναλγητικά έχουν ένδειξη ανάλογα µε τα εκάστοτε ευρήµατα. Η φυσικοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει και στην οξεία φάση εάν γίνει από επαρκώς εκπαιδευµένο φυσικοθεραπευτή που ακολουθεί τις οδηγίες κατάλληλου γιατρού. Χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται µόνο σε περιπτώσεις επαπειλούµενης ή εγκατεστηµένης νευρολογικής βλάβης. Η χειρουργική θεραπεία πρέπει να γίνεται µόνο από εξειδικευµένους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης, που µπορεί να είναι ορθοπαιδικοί ή νευροχειρουργοί.

Οσφυαλγία, ισχιαλγία, οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Οσφυαλγία είναι ο πόνος της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και οι αιτίες που τον προκαλούν είναι ποικίλες, όπως η εκφυλιστική σπονδυλαρθρίτιδα, οι παθήσεις των µεσοσπονδύλιων δίσκων, τραυµατισµοί της περιοχής, όγκοι, φλεγµονές, παθήσεις της κοιλίας κ.λπ.
Πολλές φορές προκαλείται από καταπόνηση της µέσης λόγω των κακών συνηθειών του σύγχρονου τρόπου ζωής (καθιστική πολύωρη εργασία, υπερβολικό σωµατικό βάρος, ελάχιστη σωµατική άσκηση), χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη παθολογία. Η κυρία αιτία της ισχιαλγίας είναι η πίεση νευρικής ρίζας της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, συνήθως από κήλη του µεσοσπονδύλιου δίσκου. Η κήλη δίσκου προκαλείται από την πίεση του πηκτοειδούς πυρήνα πάνω στον ινώδη δακτύλιο. Το αδύναµο τµήµα του ινώδους δακτυλίου ενδίδει στις πιέσεις του πηκτοειδούς πυρήνα, βαθµιαία διευρύνεται και τελικά ιστός του δίσκου προβάλλει µέσα στο σπονδυλικό σωλήνα. Οταν η ρήξη αφορά µόνο στα έσω στρώµατα του ινώδους δακτυλίου, µέχρι πλησίον του οπισθίου επιµήκους συνδέσµου, τότε η βλάβη χαρακτηρίζεται ως προβολή του δίσκου. Σε τέλεια όµως ρήξη του ινώδους δακτυλίου δηµιουργείται µία έξοδος για το δισκικό υλικό, τότε πρόκειται πλέον για γνήσια πρόπτωση του µεσοσπονδύλιου δίσκου.
Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο, περιορισµό της κινητικότητας µε παραµόρφωση της σπονδυλικής στήλης (ανταλγική σκολίωση), πόνο µε το βήχα και φτέρνισµα στην οσφυοιερή χώρα, πόνο κατά την επίκρουση και πίεση στο ύψος της βλάβης και αντανακλαστικό πόνο στα κάτω άκρα.

Διαφορική διάγνωση

Ποτέ δεν πρέπει να παραλείπεται η διαφορική διάγνωση επειδή διαβρωτικές επεξεργασίες, όπως νεοπλάσµατα, φλεγµονές και οστεοπάθειες, δηµιουργούν µια όµοια κλινική εικόνα.

Η συντηρητική θεραπεία συνιστάται σε ανάπαυση του ασθενούς στο κρεβάτι. Επιπλέον, χορηγούνται αναλγητικά, αντιφλεγµονώδη και µυοχαλαρωτικά φάρµακα. Επίσης, πολύ καλό αποτέλεσµα µπορεί να έχει ο αποκλεισµός της νευρικής ρίζας µ' ένα κατάλληλο τοπικό αναισθητικό.

Οταν η συντηρητική θεραπεία δεν αποδώσει, τότε ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεση του δισκικού ιστού που προβάλλει (δισκεκτοµή).
Μετά την εγχείρηση ο ασθενής απαλλάσσεται αµέσως από τα ενοχλήµατα. Χρειάζεται όµως φυσικοθεραπεία.

Σπονδυλόλυση - Σπονδυλολίσθηση

Ενα από τα συνηθέστερα αίτια χαµηλής οσφυαλγίας των νέων ατόµων στην εποχή µας, και κυρίως όσων ασχολούνται µε έντονες αθλητικές δραστηριότητες, είναι η σπονδυλολίσθηση ή σπονδυλόλυση. Περίπου το 10% των αθλητικών τραυµατισµών αφορά στη σπονδυλική στήλη και από αυτούς το 25% των περιπτώσεων χαµηλής οσφυαλγίας είναι σπονδυλόλυση.

Η σπονδυλόλυση προκαλείται από τις συνεχείς και επαναλαµβανόµενες µικροκινήσεις καταπόνησης σε κάµψη και κυρίως σε έκταση της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες επιτελούνται κατά τη διάρκεια κοπιώδους εργασίας ή, συνηθέστερα, έντονης αθλητικής δραστηριότητας. Οι συνεχείς αυτές µικροκινήσεις, εφόσον επιτελούνται µε µεγάλη συχνότητα και χωρίς µεσοδιαστήµατα ανάπαυλας, προοδευτικά προκαλούν µικροκατάγµατα λόγω κόπωσης στις αρθρικές αποφύσεις που συνδέουν τους σπονδύλους της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αποτέλεσµα των µικροκαταγµάτων αυτών είναι η ολίσθηση προς τα εµπρός του σώµατος του σπονδύλου επί του υποκείµενου σπονδύλου, η οποία και συµπαρασύρει ολόκληρη την υπερκείµενη µοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Η κλινική εικόνα της νόσου χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο ο οποίος εντοπίζεται χαµηλά στη µέση αµέσως παρασπονδυλικά, 1 εκατοστό από τη µέση γραµµή. ∆οµικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται συνήθως µόνο όταν ο πόνος επιµένει περισσότερο από 2-3 εβδοµάδες σε νεαρούς αθλητές. Για παιδιά και
εφήβους ισχύει ότι όσο περισσότερο παραµένει αδιάγνωστη και αθεράπευτη µια χαµηλή οσφυαλγία, τόσο περισσότερο θα διαρκέσει η θεραπευτική περίοδος. Η σπονδυλόλυση σχετίζεται µε την αθλητική δραστηριότητα και παιδιά 5-15 ετών θεωρούνται η ηλικιακή οµάδα µε τη µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης σπονδυλόλυσης. Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα, η πιθανότητα αυτή είναι: Καταδύσεις 66%, άρση βαρών 36%, πάλη 33%, γυµναστική 32%, στίβος 22%, ποδόσφαιρο 22%, γενικός πληθυσµός 5%.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται µε ακτινολογικό έλεγχο όπου τα πρώτα ευρήµατα εµφανίζονται κατά τη 2η-3η εβδοµάδα από την έναρξη της νόσου. Η αντιµετώπιση της νόσου συνίσταται στην τοποθέτηση θερµοπλαστικού νάρθηκα στη µέση του ασθενούς, αυστηρή ανάπαυση και φυσιοθεραπεία για 3 εβδοµάδες, µέχρι παρελεύσεως των συµπτωµάτων. Αργότερα, ο νάρθηκας γίνεται πιο λειτουργικός προκειµένου ο ασθενής να εργάζεται ή να αθλείται µετά την πάροδο 1½-3 µηνών.

Κατάγματα σπονδυλικής στήλης

Κατάγµατα µπορούν να συµβούν έπειτα από σοβαρό τραυµατισµό σε υγιή άτοµα ή έπειτα από µια απλή πτώση σε άτοµα µε οστεοπόρωση.

Τα οστεοπορωτικά κατάγµατα της σπονδυλικής στήλης, αν και πολύ συχνά συνήθως παραµελούνται, προκαλούν µεγάλη ανικανότητα. Τα κατάγµατα σπονδυλικής στήλης µπορούν να αφορούν στην αυχενική µοίρα (ΑΜΣΣ), στη θωρακική µοίρα (ΘΜΣΣ) και την οσφυϊκή µοίρα (ΟΜΣΣ) της σπονδυλικής στήλης.

Τα κατάγµατα της ΑΜΣΣ είναι σοβαρά κατάγµατα ιδιαίτερα όταν είναι ασταθή γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του νωτιαίου µυελού µε αποτέλεσµα την τετραπληγία ή ακόµα και το θάνατο του ασθενούς. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση, καθώς και η µεταφορά του ασθενούς µε προσοχή στο νοσοκοµείο αποτελούν τα πρώτα µέτρα κατά του προβλήµατος. Η θεραπεία εκλογής σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι η σπονδυλοδεσία της ΑΜΣΣ και η αποσυµφόρηση της πίεσης του νωτιαίου µυελού. Τα κατάγµατα της ΘΜΣΣ συνήθως είναι σταθερά κατάγµατα λόγω της ύπαρξης του θωρακικού κλωβού, στις περιπτώσεις όµως που τα κατάγµατα είναι εκρηκτικά µπορεί να προκαλέσουν παραπληγία του ασθενούς και µόνιµη αναπηρία. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία εκλογής είναι η σπονδυλοδεσία και η αποσυµπίεση του νωτιαίου µυελού. Τα κατάγµατα της ΟΜΣΣ, αντιµετωπίζονται συντηρητικά µε τη βοήθεια ειδικών κηδεµόνων. Τα ασταθή κατάγµατα ΟΜΣΣ χρειάζονται χειρουργική αποκατάσταση µε σπονδυλοδεσία.

Φάρμακα

Υπάρχουν επί του παρόντος έξι κατηγορίες φαρµάκων:

  • Τα οιστρογόνα και τα οιστρογόνα µε προγεστερόνη
  • Εκλεκτικοί ρυθµιστές υποδοχέων οιστρογόνων
  • Τα διφωσφονικά
  • Παραθορµόνης
  • Η καλσιτονίνη
  • Denosumab

 

Λυκούργος Κολλίντζας, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης-Ορθοπαιδικός Επιµελητής Νοσοκ. ΚΑΤ
Νίκος Ροΐδης Ορθοπαιδικός, Επιµελητής Α' Νοσοκ. ΚΑΤ
Θανάσης Αντωνόπουλος, Ορθοπαιδικός-∆ιευθυντής Νοσοκ. ΚΑΤ
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Οστεοτομίες Ανατομία ώμου »

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.