Web
Analytics
Χόνδρος γόνατος και θεραπεία - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

O αυξημένος αριθμός ατόμων, που ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε ερασιτεχνική ή επαγγελματική βάση και από νεαρή ηλικία, καθιστά τις αθλητικές κακώσεις και ειδικότερα τις βλάβες του αρθρικού χόνδρου του γόνατος, συχνό φαινόμενο στην ορθοπαιδική τραυματολογική πρακτική. Οι βλάβες αυτές εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά, οδηγούν στην εμφάνιση της πρώιμης μετατραυματικής αρθρίτιδας, δηλαδή στην πρόωρη καταστροφή της άρθρωσης.

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας αδιαφανής, λείος και λευκός ιστός, που παρεμβάλλεται στις αρθρώσεις, προσδίδοντας σε αυτές μοναδικές εμβιομηχανικές ιδιότητες στήριξης, αντοχής και κίνησης. Φυσιολογικά, ο χόνδρος υπόκειται στη φθορά λόγω ηλικίας μειώνοντας το πάχος του, με αποτέλεσμα την τριβή των οστών που απαρτίζουν την άρθρωση.

Δυστυχώς, η αυτόματη ικανότητα ανακατασκευής και επούλωσής του (αυτοΐαση) είναι περιορισμένη, λόγω της ανικανότητας πολλαπλασιασμού των χονδροκυττάρων. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή έγκαιρης και σωστής αντιμετώπισης, των συμπτωματικών περιπτώσεων των τραυματικών κακώσεων του αρθρικού χόνδρου του γόνατος είναι επιτακτική, ούτως ώστε να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να καθυστερήσει, η εμφάνιση της εκφυλιστικής – μετατραυματικής οστεοαρθρίτιδας.

Η Χονδροπλαστική

Η πλέον σύγχρονη παρεμβατική θεραπευτική τάση σήμερα, είναι η αντικατάσταση του τραυματισθέντος τεμαχίου ή περιοχής του αρθρικού χόνδρου με βιολογικά υλικά, που να προσομοιάζουν στις δομικές και μηχανικές του ιδιότητες στο μέγιστο δυνατό (Χονδροπλαστική). Η προσέγγιση της πάσχουσας περιοχής πραγματοποιούνται κατά κανόνα ατραυματικά, μέσω της αρθροσκόπησης του γόνατος, δηλαδή μέσα από μικρές οπές, από τις οποίες, με τη βοήθεια ειδικής κάμερας, διενεργούνται όλοι οι χειρουργικοί χειρισμοί. Η θεραπευτική προσέγγιση, περιλαμβάνει όλους εκείνους τους τρόπους αντικατάστασης και αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια και παραμέτρους, που αφορούν στο επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς, την ηλικία του, καθώς βέβαια το βαθμό και την έκταση της βλάβης καθεαυτής. Τελικά, το ζητούμενο είναι η επίτευξη μιας φυσιολογικής ανώδυνης άρθρωσης, ικανής να ανταπεξέλθει τόσο στις απαιτήσεις της καθημερινής δραστηριότητας, όσο και της επανένταξης στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

Το βασικό κλινικό σημείο και σύμπτωμα, που οδηγεί τον ασθενή στον ειδικό ορθοπαιδικό-αρθροσκόπο, είναι ο πόνος και η χωλότητα βάδισης που τον συνοδεύει. Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει τις απλές ακτινογραφίες, την αξονική τομογραφία (η οπoία έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και ακρίβεια στην ανάδειξη των οστικών δομών - βλαβών) και η μαγνητική τομογραφία (MRI). Η μαγνητική τομογραφία, έχει ιδιαίτερη θέση ως προς την ανάδειξη της μορφολογίας της χόνδρινης βλάβης, καθώς διαθέτει υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση του χόνδρινου ελλείμματος και τη μετέπειτα θεραπευτική στρατηγική.

Στη θεραπευτική του φαρέτρα, ο ορθοπαιδικός-αρθροσκόπος, διαθέτει τέσσερις λύσεις για την αποκατάσταση αυτών των χόνδρινων ελλειμμάτων:

  1. Αρθροσκοπική έκπλυση της άρθρωσης με καθαρισμό των εκφυλιστικών στοιχείων.
  2. Επιδιόρθωση μέσω των ενδογενών παραγόντων της άρθρωσης, δηλαδή μέσω της ενεργοποίησης των αναγεννητικών ικανοτήτων των κυττάρων του μυελού των οστών (τρυπανισμοί, μικροκατάγματα).
  3. Βιολογική αποκατάσταση με χρήση αυτόλογου μοσχεύματος - εμφυτεύματος δια: α) πλαστικής αποκατάστασης μέσω της τεχνικής του «μωσαϊκού» ή σύστημα αυτόλογης οστεοχόνδρινης μεταμόσχευσης, β) αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων σε 2 χρόνους.
  4. Μεταμόσχευση προσφάτου αλλομοσχεύματος (δηλαδή μόσχευμα από άλλον άνθρωπο).

Η Αυτόλογη Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων

Αυτή η τεχνική, άνθισε στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 και ήδη σε μεγάλα, εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, μετρά πάνω από 11 χρόνια εφαρμογής, με πολύ καλά αποτελέσματα σε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Ενδείξεις για ΑΜΧ (αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων):

  • Συμπτωματική, εντοπισμένη, μονόπλευρη, ολικού πάχους, χόνδρινη βλάβη έκτασης από 2-10 τ.εκ.
  • Εκτεταμένες βλάβες σε νεαρά άτομα.
  • Κάτω των 2 ετών συμπτώματα.
  • Αθλητές.
  • Ως δεύτερη επέμβαση μετά από αποτυχία πρότερης.

Η μέθοδος της ΑΧΕ περιλαμβάνει 2 στάδια: Στο πρώτο στάδιο, γίνεται μια πρώτη αρθροσκοπική εκτίμηση η οποία δίνει πληροφορίες σε σχέση με τα μορφολογικά δεδομένα της χόνδρινης βλάβης (βάθος - έκταση) και ταυτόχρονα λαμβάνεται τμήμα υγιούς χόνδρου από μη φορτιζόμενη επιφάνεια.

Σε δεύτερο χρόνο, γίνεται η εμφύτευση των χονδροκυττάρων, μετά από εργαστηριακή καλλιέργεια και πολλαπλασιασμό, είτε με αρθοσκοπική τεχνική, είτε με μικρή αρθροτομή και τεχνικές περιοστικής συγκράτησης (1ης γενεάς), ή λοιπών άλλων βιολογικών μεθόδων και υλικών (2ης γενεάς). Η 3η γενεά εμφύτευσης χονδροκυττάρων, έγκειται στη μορφή σφαιριδίων, καλλιεργήσιμα στο εργαστήριο, η προσκόλληση των οποίων γίνεται αρθροσκοπικά, μέσω της συγκολλητικής ιδιότητας που έχουν τα συγκεκριμένα σφαιρίδια, στο επίπεδο της βλάβης.

Αντενδείξεις ΑΜΧ

Γενικευμένη οστεοαρθρίτιδα, ρήξεις χιαστών συνδέσμων, προηγηθείσα μηνισκεκτομή, παραμόρφωση ραιβό-βλαισογονύας, μη ομαλή επιγονατιδομηριαία κύλιση (mal-tracking), φλεγμονή γόνατος, αρθροΐνωση, νευρολογική πάθηση, αυτοάνοσο νόσημα, κακοήθης παχυσαρκία, εγκυμοσύνη, εθισμός σε ουσίες.

Από επιστημονικής άποψης, η ΑΜΧ έχει συγκριτικό θεωρητικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη δημιουργία καλύτερου υαλοειδούς αρθρικού χόνδρου σε βάθος χρόνου. Όμως είναι τεχνικά απαιτητική, χρειάζεται 2 χειρουργικούς χρόνους και το κόστος της είναι ακόμη υψηλό. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για την επιτυχία, αποτελεί η εφαρμογή της από έναν έμπειρο και ειδικά εκπαιδευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Επίσης, απαιτεί συνεχές και μακροχρόνιο πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.
Το συνολικό πρόγραμμα της αποθεραπείας, ολοκληρώνεται περίπου στους 18 μήνες.

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
 Νικόλαος Ζερβάκης  MD, MSc

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Βιογραφικό

Ιστότοπος: zervakisnikolaos.gr/

Τελευταία άρθρα από τον/την Νικόλαος Ζερβάκης MD, MSc

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.