Web
Analytics
Γνωστική αποκατάσταση στα πρώιμα στάδια της Νόσου Alzheimer’s - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Γνωστική αποκατάσταση στα πρώιμα στάδια της Νόσου Alzheimer’s

Αυτό που στοχεύει η Γνωστική Αποκατάσταση είναι η εύρεση ενός τρόπου για τους ασθενείς με Alzheimer's να χρησιμοποιήσουν τις διατηρούμενες ικανότητες τους (άδηλη και διαδικαστική μνήμη και γνώση) και να τα εφαρμόσουν για να εξασκηθούν πάνω στις γνωστικές και λειτουργικές ελλείψεις τους.

Η συνάφεια της γνωστικής αποκατάστασης για ασθενείς με άνοια γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή. Η αποκατάσταση πρέπει να θεμελιώνεται μετά από σαφή αξιολόγηση των γνωστικών και λειτουργικών δυνατοτήτων και ελλείψεων και να αποδεικνύουν όπου είναι δυνατόν ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας επεκτείνονται πέρα από τους στόχους και έχουν νόημα στην ποιότητα ζωής. Η γνωστική αποκατάσταση πρέπει να θεωρείται σαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας ολιστικής προσέγγισης για να βοηθήσει τους ασθενείς με άνοια, τις οικογένειες τους και τους περιθάλποντες.

Η θεωρητική δικαίωση εισαγωγής της Γνωστικής αποκατάστασης ως κεντρική παρέμβαση για τα πρώιμα στάδια της άνοιας ή πιο συγκεκριμένα για τους ασθενείς με νόσο Alzheimer's έρχεται από μια σειρά ερευνών που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη φύση των μνημονικών ελλείψεων. Ενώ η επεισοδιακή μνήμη φαίνεται να πλήγεται υπάρχουν συγκεκριμένα μνημονικά υποσυστήματα που παραμένουν άθικτα (Brandt & Rich, 1995), και πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν την ικανότητα των ασθενών για εκμάθηση καινούριων πληροφοριών (Little et al.,1986; Backman, 1992; Burgess et al., 1992; Campet al., 1993).

Η γνωστική αποκατάσταση είναι μια διαδικασία όπου νευρολόγοι και νευροψυχολόγοι εργάζονται μαζί με τους ασθενείς και την οικογένεια έτσι ώστε να τους διευκολύνουν να ζήσουν ή και να μειώσουν τις γνωστικές και λειτουργικές τους ελλείψεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι η γνωστική αποκατάσταση μπορεί να μειώσει την εξέλιξη της νόσου Alzheimer's.

Τα κλινικά συμπτώματα της νόσου Alzheimer's περιέχουν μια σειρά γνωστικών ελλείψεων ειδικά στη μνήμη που επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Την τελευταία δεκαετία η χρήση των αναστολέων της δράσης της ακετυλοχολινεστεράσης έχει αλλάξει την διαχείρηση της νόσου Alzheimer's. Τα φάρμακα δεύτερης γενιάς όπως η δονεπεζίλη και η ριβαστιγμίνη έχουν μεγαλύτερη δράση και λιγότερες παρενέργειες. Μια μελέτη για την αξιολόγηση της ριβαστιγμίνης όσον αφορά την βελτίωση στην λειτουργικότητα αλλά και τις γνωστικές ικανότητες σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νόσο Alzheimer's πρότεινε ότι η φαρμακοθεραπεία πρέπει να συνδυάζεται και με στρατηγικές γνωστικής αποκατάστασης διότι παρατηρείται βελτίωση και στη γνωστική λειτουργία αλλά και στη συμπεριφορά.

Οι συνεδρίες της γνωστικής αποκατάστασης πρέπει πάντα να αρχίζουν με χρονικό και χωρικό προσανατολισμό για να βελτιωθεί η ανεξαρτησία του ασθενούς και η μάθηση των αντισταθμιστικών στρατηγικών. Ο προσανατολισμός επιτυγχάνεται με τη χρήση ημερολογίων και σημειωματάριων. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται να μιλήσουν για τη ζωή τους πριν την έναρξη της παρέμβασης. Είναι σημαντική η βελτίωση της προσοχής, γλωσσικής ικανότητας, της κοινωνικής συναναστροφής και η εκπαίδευση της μνήμης. Κατά δεύτερο αλλά εξίσου σημαντικές είναι και οι εκτελεστικές λειτουργίες μέσω ψυχοεκπαίδευσης και γνωστικών στρατηγικών.

Η χρήση εξωτερικών βοηθημάτων για τη μνήμη εξασκείται σε κάθε συνεδρία αλλά και στο σπίτι με τη βοήθεια των περιθαλπόντων μέσω λεκτικών οδηγιών και επίδειξης. Ο Baddeley & η Wilson έχουν προτείνει την τεχνική μάθησης χωρίς λάθη (errorless learning technique) η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα βοηθητική για τους ασθενείς με νόσο Alzheimer's καθώς προωθεί την εκμάθηση μιας διαδικασίας με το σωστό τρόπο και αποφεύγεται η λάθος κωδικοποίηση στη μνήμη. Αυτού του είδους η τεχνική εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια όλων των συνεδριών. Για αυτό το λόγο, πληροφορίες κωδικοποίησης και ανάκλησης είναι διαθέσιμες πάντα για να προσφέρουν γνωστική υποστήριξη και κατά τη διάρκεια απόκτησης της πληροφορίας αλλά και για την ανάκληση.

Οι ασθενείς μοιράζονται τις εμπειρίες τους είτε από το μακρινό παρελθόν είτε πρόσφατες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Επίσης εκπαιδεύονται σε στρατηγικές συσχέτισης με πρόσωπα και ονόματα και το πώς να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε οτιδήποτε μπορεί να τους θυμίζει κάτι σημαντικό.

Η γλωσσική ικανότητα εκπαιδεύεται μέσω της συζήτησης επίκαιρων θεμάτων και κάποια που ενδιαφέρουν τους ασθενείς στην ομάδα.

Επίσης καθημερινές ασκήσεις λειτουργικότητας περιλαμβάνουν απλές δραστηριότητες όπως ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς πρώτα γράφουν την λίστα με τα ψώνια οργανωμένα σε κατηγορίες, σκέφτονται τις τιμές και το πώς να πληρώσουν έναν λογαριασμό. Κάποια άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνει το να αφήσουν ένα μήνυμα ή σημείωμα ή να καταγράψουν ένα ραντεβού σε ένα σημειωματάριο.

Αντίθετα με κάποιες αναφορές που προτείνουν οι ασθενείς να εξασκούνται σε δραστηριότητες ρουτίνας κάποιες έρευνες προτείνουν ότι κάποιες καινοτομίες μπορεί να συμβάλλουν στην βελτίωση της μνήμης (Moore et al). Βάση αυτών δραστηριότητες όπως σινεμά και επισκέψεις σε μέρη με αρκετά ερεθίσματα εντάσσονται στη γνωστική αποκατάσταση. Οι περιθάλποντες ενθαρρύνονται να επαναλαμβάνουν τις ασκήσεις στο σπίτι τουλάχιστο 2-3 φορές τη μέρα.

Οι παραπάνω ασκήσεις έχουν συμπεριφορικό χαρακτήρα δηλαδή αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν πραγματικές συνθήκες. Απαραίτητο όμως είναι για τους ασθενείς να εξασκούνται και σε συμβατικές δοκιμασίες με μολύβι και χαρτί. Αυτές περιλαμβάνουν ασκήσεις προσοχής, γλώσσας, επεξεργασίας της πληροφορίας, μνήμης και εκτελεστικών λειτουργιών.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.